HUOM!! 29.11.2017 alkaen VASCPL ja VPKYn alaiset kilpailut löydät vFCIn kisakalenterista!

Säännöt

Sääntöjä selkeytetty ja korjattu 23.11.2015.

Kaikissa virtuaalisen ASCA-paimennusliiton alaisissa kokeissa tulee noudattaa seuraavia sääntöjä. Niihin onkin siis syytä tutustua huolella etukäteen.

Tällä sivulla käsitelläät ASCA-kokeiden perussäännöt. Kokeen järjestämiseen ja tuomarointiin löytyy erilliset ohjeistukset.

Eläinlajit ja luokat

ASCA-paimennuksessa on kolme (3) eri eläinlajia, sekä jokaisen eläinlajin sisällä kolme (3) eri luokkaa. Täten luokkia on yhteensä yhdeksän (9).

 • cattle (nauta)
  • STD (started trial dog)
  • OTD (open trial dog)
  • ATD (advanced trial dog)
 • duck (ankka)
  • STD (started trial dog)
  • OTD (open trial dog)
  • ATD (advanced trial dog)
 • sheep (lammas)
  • STD (started trial dog)
  • OTD (open trial dog)
  • ATD (advanced trial dog)

ASCA-paimennuksessa on yhteensä kuusi (6) rataa. On suositeltavaa järjestää eri ratoja tasapuolisesti.

         
Lähde: http://www.asca.org/

Koira osallistuu automaattisesti jokaiseen kilpailussa järjestettävään rataan. Ratojen myötä ASCA-paimennuskokeissa ei myöskään ole startteja.

Rataan A on kirjattu suomeksi radan "käyttöohjeet". Eri tasoisten koirien ohjaajat saavat nousta radalla tietylle korkeudelle asti, STD-koiran ohjaajan saadessa nousta viimeisille esteille asti, ATD-koiran ohjaajan jäädessä lähtökuopille. Tämän lisäksi STD-koirakko kuljettaa eläimet viimeiseltä takaesteeltä suoraan takaisin häkkiin, kun taas OTD- ja ATD-koirakoiden pitää suorittaa vielä jokin välieste; välihakitys tai siivekkeiden läpikuljetus ennen lopullista häkitystä.

Palkinnot, luokkasiirrot ja valioituminen

ASCAssa jaetaan leg-tuloksia hyväksytyn tuloksen (100-70 pistettä) saaneille koirille.

ASCA-palkinnot

 • leg, eli hyväksytty (100-70 pistettä)
 • hylätty (alle 70 pistettä)

Koulutustunnukset
Koira saa koulutustunnuksen saavutetaan kaksi leg-tulosta samalta eläimeltä ja samasta luokasta. Koulutustunnukset rakentuvat luokkatunnuksesta ja eläinlajin lyhenteestä. Esimerkiksi STD-luokan naudoilla suorittanut koira saa koulutustunnuksen STDc.

Luokkasiirrot ja valioituminen

 • cattle (nauta)
  • STD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta (saa koulutustunnuksen STDc) ->
  • OTD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta (saa koulutustunnuksen OTDc) ->
  • ATD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta eri radoilta (saa koulutustunnuksen ATDc) ->
 • duck (ankka)
  • STD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta (saa koulutustunnuksen STDd) ->
  • OTD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta (saa koulutustunnuksen OTDd) ->
  • ATD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta eri radoilta (saa koulutustunnuksen ATDd) ->
 • sheep (lammas)
  • STD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta (saa koulutustunnuksen STDs) ->
  • OTD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta (saa koulutustunnuksen OTDs) ->
  • ATD-luokasta kaksi (2) leg-tulosta eri radoilta (saa koulutustunnuksen ATDs) ->

Koiran tulee aloittaa kisaaminen jokaisessa eläinlajissa STD-luokasta.

Koira valioituu saavutettuaan ATD-luokan koulutustunnuksen kaikilta kolmelta eläinlajilta. Valioitunut koira saa nimensä eteen vAPVA-tittelin (virtuaalinen ASCA-paimennusvalio).

Osallistujia koskevat säännöt

 • Kokeisiin voi osallistua vain vASCPLn hyväksymät koirarodut:
  • australianpaimenkoira (apk)
  • australianpaimenkoira, miniature (apkm)
  • australiankelpie (ak)
  • australiankarjakoira (akk)
  • bordercollie (bc)
  • beaucenpaimenkoira (be)
  • brienpaimenkoira (br)
  • islanninlammaskoira (isl)
  • katalonianpaimenkoira (kat)
  • kroatianpaimenkoira (kro)
  • mudi (mu)
  • picardienpaimenkoira (pic)
  • pyreneittenpaimenkoira (pyr)
 • Koiralla tulee olla toimiva sivu, josta löytyy ainakin seuraavat tiedot:
  • virallinen nimi
  • koiran rotu
  • Luokkaan oikeuttavat tulokset kisakalenterista, johon on selkeästi merkitty vähintään laji, kokeen päivämäärä, tuomari sekä tulos
 • Koira voi osallistua kaikkiin kolmeen eläinlajiin per koe, eli kisata yhteensä kolmessa eri luokassa

Kokeita koskevat säännöt ja suositukset

 • Vähintään 30 koirakkoa/luokka - suosittelemme rajatonta osallistujamäärää
 • Vähintään 3 koiraa/ohjaaja/luokka, enintään 5 koiraa/ohjaaja/luokka
  • yhden ohjaajan koirat voivat viedä enintään 10% luokan maksimikoosta (esim. max. 30 osallistujaa/luokka - 3 koiraa/ohjaaja/luokka).
 • Kaikkien eläinlajien luokkien järjestäminen on suositeltavaa
 • On suositeltavaa järjestää ainakin kaksi (2) rataa, ratoja voi kuitenkin järjestää enintään kolme (3) per koe
  • Huom! ASCAssa ei ole erillisiä startteja
 • Koe voi olla rajattu tietylle rodulle
 • Samalla järjeställä voi olla avoimia kutsuja kerrallaan enintään viisi (5)

Kokeen kutsusivun sisältö

 • kokeen päivämäärä
 • kokeen viimeinen osallistumisajankohta
 • maininta vASCPL alaisuudesta ja linkki vASCPL sivulle
 • järjestäjä ja jokin kanava ottaa tähän yhteyttä (sähköposti, Karvaturrit-foorumin nimimerkki...)
 • tuomari (ei tarvitse olla merkittynä vielä koetta anoessa)
 • kokeen rajoitukset
  • kokeessa järjestettävät eläinlajit, luokat, radat
  • luokkien koko
  • montako koiraa/omistaja/luokka
  • mahdolliset roturajoitukset
 • osallistumisohjeet ja ilmoittautumiskoodi

Virallinen ilmoittautumiskoodi (31.12.2015 saakka):

LUOKKA, ELÄINLAJI<br>
ROTUKOODI <a href="HTTP://OSOITE">KOIRAN NIMI</a>, OHJAAJA<br>


Virallinen ilmoittautumiskoodi (01.01.2016 alkaen):
LUOKKA, ELÄINLAJI<br>
VTR-00000 ROTUKOODI <a href="HTTP://OSOITE">KOIRAN NIMI</a>, OHJAAJA<br>

Kyseistä koodia on suositeltavaa käyttää aina. Tapauskohtaisesti voit kuitenkin käyttää kisojen järjestämisessä toista koodia, kunhan siitä tulee ilmi koiran rotu, osoite ja nimi.

Hylkäämiseen johtavat syyt

Osallistunut koirakko voidaan hylätä seuraavista syistä:

 • kyseinen koira ei ole vASCPLn hyväksymä ASCA-paimenkoirarotu
 • koira kisaa väärässä luokassa
 • koiran sivun tiedot ovat puutteelliset (kts. ylempää "koiran sivulta tulee löytyä" -kohta)
 • koiran sivu ei toimi
 • koiralla on väärä nimi, osoite tai rotu kisakoodissaan

Koeanomus voidaan hylätä seuraavista syistä:

 • koesivun osoite ei toimi
 • koesivun tiedot ovat puutteelliset (kts. ylempää "kutsusivun sisältö" -kohta)
 • kokeen järjestäjällä on jo 5 avointa kutsua, tai yli kaksi viikkoa vanha avoin koe, josta puuttuu tulokset
 • vastuuhenkilö on jäänyt aiemmin kiinni esim. tulosten väärentämisestä

Hyväksytty koe voidaan perua seuraavista syistä:

 • tulokset eivät ole tulleet kohtuullisessa ajassa (n. kahden (2) viikon kuluessa päivämäärästä), eikä järjestäjään saa yhteyttä
 • tuomaroinnissa on huomattavia vASCPLn sääntöjen vastaisia virheitä
 • tulokset voidaan osoittaa vilpillisiksi -> kokeen järjestämiskielto