HUOM!! 29.11.2017 alkaen VASCPL ja VPKYn alaiset kilpailut löydät vFCIn kisakalenterista!

Säännöt

Sääntöjä selkeytetty ja korjattu 23.11.2015.

Kaikissa virtuaalisen paimenkoirayhdistyksen alaisissa kokeissa tulee noudattaa seuraavia sääntöjä. Niihin onkin siis syytä tutustua huolella etukäteen.

Tällä sivulla käsitelläät paimenkoirakokeiden perussäännöt. Kokeen järjestämiseen ja tuomarointiin löytyy erilliset ohjeistukset.

Luokat

 • Perusrata on avoin kaikille vPKYn hyväksymille paimenkoiraroduille. Siinä kilpailevat koirat, jotka eivät ole aiemmin perusrataa suorittaneet. Kaikilla osallistujilla tulee olla hyväksytty tulos perusradasta osallistuakseen molempien lohkojen I-III -luokkiin.
 • A-lohko on lammaskoirille suunnattu lohko.
 • B-lohko on karja- ja porokoirille suunnattu lohko.
  • I-III -luokat järjestetään erikseen molemmissa lohkoissa.
   • I-luokka on perusradan hyväksytysti suorittaneille koirille.
   • II-luokka on I-luokasta yhden (1) KUPIn saavuttaneille koirakoille.
   • III-luokka on II-luokasta yhden (1) KUPIn saavuttaneille koirakoille.

Palkinnot, luokkasiirrot ja valioituminen

Perusradan palkinnot:

 • Hyväksytty (yli 35 pistettä)
 • Hylätty (alle 35 pistettä)

I-III -luokissa koirille jaetaan luokan osallistujamäärästä riippuva määrä kunniapalkintoja (KUPI):

 • 0-2 osallistujaa : 1 KUPI (koiralla tulee olla vähintään olla 50% luokan maksimipistemäärästä vastaanottaakseen KUPIn)
 • 3-5 osallistujaa : 1 KUPI
 • 6-10 osallistujaa : 2 KUPIa
 • 11-15 osallistujaa : 3 KUPIa
 • 16-20 osallistujaa : 4 KUPIa
 • 21-25 osallistujaa : 5 KUPIa
 • 26-30 osallistujaa : 6 KUPIa
 • 31-35 osallistujaa : 7 KUPIa
 • 36-42 osallistujaa : 8 KUPIa
 • 43 osallistujaa ja enemmän : 9 KUPIa

Luokkasiirrot ja tie paimenvalioksi

 • perusrata suoritettu ->
 • I-luokasta yksi (1) KUPI ->
 • II-luokasta yksi (1) KUPI ->
 • III-luokasta yksi (1) KUPI ->
 • vPVA (virtuaalinen paimenkoiravalio)

Osallistujia koskevat säännöt

 • Kokeisiin voi osallistua vain vPKYn hyväksymät koirarodut
 • Koiralla tulee olla toimiva sivu, josta löytyy ainakin seuraavat tiedot:
  • virallinen nimi
  • koiran rotu
  • Luokkaan oikeuttavat tulokset kisakalenterista, johon on selkeästi merkitty vähintään laji, kokeen päivämäärä, tuomari sekä tulos
 • Koira voi kilpailla elämänsä aikana vain A- tai B-lohkossa
  • Jos koira on saanut KUPIn A-lohkosta, ei se voi koskaan osallistua B-lohkoon
  • Lammaspaimenet voivat kuitenkin kilpailla B-lohkossa, ja karja- tai poropaimenet voivat kilpailla A-lohkossa. Tuomari ei voi koskaan hylätä tämän takia. (Tässä on kuitenkin hyvä muistaa rodun alkuperäinen työtehtävä - onko esimerkiksi shetlanninlammaskoirasta karjapaimeneksi?)
 • Koira voi osallistua vain yhteen luokkaan per koe (huom! ei koske startteja)

Kokeita koskevat säännöt ja suositukset

 • Vähintään 30 koirakkoa/luokka - suosittelemme rajatonta osallistujamäärää
 • Vähintään 3 koiraa/ohjaaja/luokka, enintään 10 koiraa/ohjaaja/luokka
  • yhden ohjaajan koirat voivat viedä enintään 10% luokan maksimikoosta (esim. max. 30 osallistujaa/luokka - 3 koiraa/ohjaaja/luokka).
 • Kaikkien luokkien ja molempien lohkojen järjestäminen on suositeltavaa
 • Tuplastarttien järjestäminen on suositeltavaa, startteja voi kuitenkin järjestää enintään neljä (4) per luokka
 • Koe voi olla rajattu tietylle rodulle tai tietyn roturyhmän koirille
 • Samalla järjeställä voi olla avoimia kutsuja kerrallaan enintään viisi (5)

Kokeen kutsusivun sisältö

 • kokeen päivämäärä
 • kokeen viimeinen osallistumisajankohta
 • maininta vPKYn alaisuudesta ja linkki vPKYn sivulle
 • järjestäjä ja jokin kanava ottaa tähän yhteyttä (sähköposti, Karvaturrit-foorumin nimimerkki...)
 • tuomari (ei tarvitse olla merkittynä vielä koetta anoessa)
 • kokeen rajoitukset
  • kokeessa järjestettävät lohkot ja luokat
  • luokkien koko
  • montako koiraa/omistaja/luokka
  • starttien määrä
  • mahdolliset roturajoitukset
 • osallistumisohjeet ja ilmoittautumiskoodi

Virallinen ilmoittautumiskoodi:

LUOKKA<br>
u./n. <a href="HTTP://OSOITE">KOIRAN NIMI</a>, OHJAAJA<br>

Kyseistä koodia on suositeltavaa käyttää aina. Tapauskohtaisesti voit kuitenkin käyttää kisojen järjestämisessä toista koodia, kunhan siitä tulee ilmi koiran sukupuoli, osoite ja nimi.

Hylkäämiseen johtavat syyt

Osallistunut koirakko voidaan hylätä seuraavista syistä:

 • kyseinen koira ei ole vPKYn hyväksymä paimenkoirarotu
 • koira kisaa väärässä luokassa
 • koiran sivun tiedot ovat puutteelliset (kts. ylempää "koiran sivulta tulee löytyä" -kohta)
 • koiran sivu ei toimi
 • koiralla on väärä nimi, osoite tai sukupuoli kisakoodissaan

Koeanomus voidaan hylätä seuraavista syistä:

 • koesivun osoite ei toimi
 • koesivun tiedot ovat puutteelliset (kts. ylempää "kutsusivun sisältö" -kohta)
 • kokeen järjestäjällä on jo 5 avointa kutsua, tai yli kaksi viikkoa vanha avoin koe, josta puuttuu tulokset
 • vastuuhenkilö on jäänyt aiemmin kiinni esim. tulosten väärentämisestä

Hyväksytty koe voidaan perua seuraavista syistä:

 • tulokset eivät ole tulleet kohtuullisessa ajassa (n. kahden (2) viikon kuluessa päivämäärästä), eikä järjestäjään saa yhteyttä
 • tuomaroinnissa on huomattavia vPKYn sääntöjen vastaisia virheitä
 • tulokset voidaan osoittaa vilpillisiksi -> kokeen järjestämiskielto